ซีอีโอข้าวตราฉัตร-สุเมธ เหล่าโมราพร เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
23.04.2021
ซีอีโอข้าวตราฉัตร-สุเมธ เหล่าโมราพร เข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 129...

ซีอีโอข้าวตราฉัตร-สุเมธ เหล่าโมราพร เข้ารับรางวัล

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 129 ปี โดยมีนายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด หรือกลุ่มธุรกิจข้าวตราฉัตร เข้ารับเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”  และประกาศเกียรติคุณบัตร เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดี ในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มาโดยตลอด ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” และ “โครงการโอลิมปิกวิชาการ”

RECOMMENDED PR NEWS