อาหารอร่อยช่วงถือศีลอด ‘รอมฎอน’ | Food Story
Published on 18.06.2018

 
PIN

ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไร เราเชื่อว่าสักครั้งต้องเคยได้ยืนชื่อ ‘รอมฎอน’

ด้วยรอมฎอน หรือ ‘เดือนบวช’ ตามภาษาปากที่พี่น้องชาวมุสลิมในไทยใช้เรียก คือหนึ่งในวาระพิเศษของศาสนาอิสลามที่มีอายุยาวนานนับพันปี เป็นจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ร่วมหนึ่งเดือนเต็มที่ชาวมุสลิมทั่วโลกพร้อมใจปฏิบัติศาสนกิจสำคัญร่วมกัน นั่นคือการ ‘ถือศีลอด’ ด้วยเชื่อว่าการเข้าถึงภาวะทุกข์ยากในคราวนี้นั้นจะก่อให้เกิดความเมตตา และมีศรัทธาในการทำความดีต่อไป

(อ่านเพิ่มเติม)

ติดตามพวกเราต่อได้ที่

Website

Facebook

Youtube

Instagram

Twitter

SHARE THIS
RECOMMENDED ARTICLES
RECOMMENDED VIDEOS