Found 306 results for Tag : ขนมหวาน
ชวนทำ ‘ขนมบูชาเทพ’ ที่ไม่ใช่เทพก็กินได้ คราวนี้ผมขอเสิร์ฟเมนูแห่งมูเตลู (ความเชื่อ) ‘ขนมบูชาเทพ’ ของอินเดีย ให้ชาวครัวได้รู้จักและทำความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับการบูชาเทพ (ฮินดู) ด้วยขนมที่เทพท่านโปรดปราน คิดว่าสายมูจะต้องถูกใจ เอาละ ไม่พูดพร่ำให้สื่อความยาว เรามารู้จักการบูชาเทพของชาวอินเดียกัน ว่ามีที่มาและเริ่มต้นอย่างไร ความเชื่อการบูชาเทพเริ่มต้นในศาสนาฮินดู หนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จุดกำเนิดการบูชาเทพเกิดขึ้นก็เพราะโดยธรรมชาติมนุษย์มักมีความกลัวอันตรายที่จะเกิดแก่ตนเอง เพื่อความปลอดภัย จึงเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อเรื่องสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ... 17.03.2022 Cooking