Loading...
Home 720x300
COOKING
FOOD STORY

คาเฟ่ 'ยาดองสมุนไพร' ในเมืองเก่าที่เป็นขวัญใจวัยเก๋ามากว่า 50 ปี

'สูตรบ้านไผบ้านมัน' ของแกงฮังเล จากแกงพม่าสู่แกงไทย ที่ใส่ตั้งแต่ ขิง กระเทียมดอง กระท้อน สับประรด ไปจนถึงถั่วลิสง

คนเมืองเขาว่า “คนไทยมีกะปิคู่ครัวฉันใด บ้านเฮาก็มีน้ำปู๋คู่ครัวไฟฉันนั้น”

คัดสรรวัตถุดิบตำเครื่องแกงแบบรู้แหล่ง พริกที่ไหนดี กะปิที่ไหนหอม เคล็ดลับที่คนปรุงแกงควรรู้ เมื่อแกงจะรสอร่อยเป็นต่อก็เพราะได้วัตถุดิบดี

เอกลักษณ์รสแกงแต่ละภาคที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมการกินอยู่ ของผู้คนในพื้นที่ภูมิประเทศต่างกัน

​​​​​​​แกงเย็น หรือ 'ต่าจึที' วัฒนธรรมอาหารจานสะดวกของชาวปกาเกอะญอที่ตอบโจทย์ทุกการขึ้นเขาลงห้วยด้วยการไม่ต้องพึ่งน้ำร้อน

PR NEWS