Found 1 results for Tag : ขนมใส่ใส้
‘นุ่มนอกนุ่มใน’ ไอศกรีมใส่ไส้นุ่มนิ่ม อันที่จริงแล้วทุกๆ ชื่อเมนูมีที่มาหมดแต่วลีนี้จังหวะพาไป… ช่วงที่ผู้เขียนเขียนต้นฉบับนี้ (ซึ่งตัวเมนูนั้นผู้เขียนมโนไว้หลายเดือนแล้ว) เป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังจะลาฤดูพอดี ทั้งนี้ไม่รวมถึงทุเรียนใต้และทุเรียนพัฒนาสายพันธุ์ที่เวียนกันออกผลมาให้เราอร่อยกันทั้งปี เมื่อพูดถึงทุเรียน (และอาหารคาวหวานหลากเมนูต่างๆ) คำบรรยายสรรพคุณที่มักนำมาใช้เชิดชูจุดขายคือคำว่า ‘กรอบนอกนุ่มใน’ ซึ่งเป็นการบรรยายลักษณะเฉพาะของอาหารนั้นๆ ว่า มีความพิเศษซับซ้อนยั่วยวนชวนอร่อย ไม่ใช่กรอบทั้งดุ้นหรือนุ่มย้วยทั้งยวง แต่เป็นความอร่อยอัศจรรย์ทั้งกรอบทั้งนุ่มในหนึ่งเดียว... 13.08.2019 Cooking