Found 3 results for Tag : ข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่น
ให้ ‘ข้าว’ เป็นของขวัญ คนให้อิ่มใจ คนได้รับอิ่มท้อง ช่วงสิ้นปี ต้นปี ลากยาวไปถึงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน เป็นฤดูกาลแห่งการให้และได้รับอย่างแท้จริง และเมื่อถึงยุคที่เราคุยกันเรื่องสุขภาพมากขึ้น ของขวัญของฝากในเทศกาลและโอกาสต่างๆ ก็ยิ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นของเพื่อสุขภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน  ของขวัญของฝากที่เห็นกันได้บ่อยๆ ก็คือกระเช้าอาหารเสริมพร้อมรับประทาน ซึ่งก็จริงอยู่ที่ว่ามันถ่ายรูปขึ้นกล้อง แต่ในหลายครั้งหลายหน กระเช้าพวกนั้นก็ทำหน้าที่เป็นของขวัญไปงั้นๆ คนให้ก็ไม่ชื่นใจ คนได้รับก็กินบ้างไม่กินบ้าง แถมยังราคาแพงสุดๆ... 06.01.2023 Food Story