Found 3 results for Tag : ทำอาหารกินเอง
อาหารฝีมือพ่อแม่ สายใยรักสู่ลูกน้อย อาหารจากรสมือพ่อแม่ อาจไม่ใช่รสชาติที่อร่อยที่สุด แต่ในอาหารหนึ่งจานนั้นเราเชื่อเหลือเกินว่ามันเต็มไปด้วยส่วนผสมของความห่วงใยและความปราถานาดีที่อยากให้ลูกแข็งแรง เติบโตสมวัย การเข้าครัวทำอาหารหนึ่งมื้อ จึงเสมือนการบอกรักผ่านมื้ออาหารอย่างเป็นธรรมดาสามัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกคน เช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิต KRUA.CO จึงชวน 3 บุคคลเหล่านี้มาเล่าเรื่องราวผ่านบทบาทหนึ่งของพ่อแม่ที่เข้าครัวทำอาหารให้ลูกกิน อุ้ม นพรรต นพปศักดิ์ ทำอาหารให้ลูก... 20.01.2021 Food Story