Found 9 results for Tag : น้ำผัก

น้ำฟักข้าว 1. ผ่าครึ่งฟักข้าวสุก ตักเมล็ดที่สุกพร้อมเยื่อหุ้มเมล็ดออกจนหมด ใส่ลงในโถปั่น ใส่น้ำ ปั่นเบาๆพอให้เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวสุกสีแดง หลุดออกจากเมล็ด ปิดเครื่อง กรองเอาแต่น้ำเยื่อหุ้มเมล็ด ฟักข้าวสุกสีแดงข้น จะได้ปริมาณ 2¼ ถ้วย พักไว้ 2. ตักเมล็ดและเยื่อเสาวรสออกจนหมด ใส่ลงในโถปั่น ปั่นเบาๆพอทั่ว ปิดเครื่อง กรองเอาแต่น้ำเสาวรส จะได้ปริมาณ ½ ถ้วย พักไว้ 3. ใส่น้ำเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวสุกสีแดงข้นลงในหม้อ ยกขึ้นตั้งบนไฟอ่อน หมั่นคนระหว่างต้ม พอร้อนใส่น้ำผึ้ง คนพอน้ำผึ้งละลายเข้ากันดี ปิดไฟ พักไว้ให้เย็น ใส่น้ำเสาวรส คนพอทั่ว ใส่น้ำมะนาว และเกลือคนให้เข้ากันทั่ว ใส่ภาชนะ ปิดฝา นำเข้าแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาจนเย็น 4. รินใส่แก้วหรือผลฟักข้าวสุกที่ตักเมล็ดออกจนหมด ตกแต่งด้วยยอดฟักข้าว เสิร์ฟ   สูตรอาหารโดย บุปผา กิตติกุล 08.03.2018 RECIPE