Found 13 results for Tag : น้ำมัน
‘น้ำมันมะกอก’ คุณประโยชน์จาก 6 พันปีก่อนคริสตกาล มะกอกคือผลไม้ที่เติบโตดีในพื้นที่เขตอบอุ่นอย่างประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนอย่างสเปน กรีซ อิตาลี รวมถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของโลก ที่มีภูมิอากาศคล้ายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างอเมริกาใต้และออสเตรเลีย สำหรับประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน น้ำมันมะกอกไม่ใช่แค่วัตถุดิบปรุงอาหาร แต่ในด้านศาสนาก็มีการระบุถึงน้ำมันมะกอกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลหลายจุด น้ำมันมะกอกจึงถือเป็นอาหารโบราณที่ผูกพันกับคนเเถบนั้นมานาน และปัจจุบันยังถือว่าเป็น 1 ใน 3 ของพืชหลักในอาหารเมดิเตอร์เรเนียน คนไทยส่วนใหญ่จะรู้ว่าถ้าทำอาหารฝรั่ง... 26.09.2019 Cooking
น้ำมัน 7 ชนิดที่คนทำอาหารควรรู้จัก น้ำมันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการปรุงอาหาร จัดอยู่ในหมวดของไขมันที่เป็นแหล่งพลังงานและมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แม้น้ำมันจะมีความสำคัญต่อร่างกายแต่การรับประทานมากจนเกินไป หรือเลือกใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจก่อให้เกิดผลเสียเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายได้เช่นกัน จึงมีความจำเป็นที่เราต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเและเลือกชนิดน้ำมันที่มีหลากหลายประเภทในท้องตลาด เพื่อนำมาปรุงอาหารได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี น้ำมันสำหรับปรุงอาหารแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ น้ำมันพืชและน้ำมันที่มาจากไขมันสัตว์ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าน้ำมันพืชต่างจากน้ำมันหมูหรือน้ำมันสัตว์ ตรงที่ให้พลังงานน้อยกว่า แต่ความจริงแล้วไม่ว่าน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ให้พลังงานต่อหน่วยน้ำหนักเท่ากัน คือ... 04.01.2019 Cooking