Found 3 results for Tag : ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ‘รสขม’ ของช็อกโกแลตยุคล่าอาณานิคม น้อยคนจะรู้ว่าแต่เดิม ขนมหวานอันเป็นตัวแทนของความรักและความสุขอย่างช็อกโกแลตนั้น ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในสถานะ ‘อาหารศักดิ์สิทธิ์’ ที่เป็นเหมือนของขวัญจากพระเจ้าและเป็นอย่างนั้นอยู่นานกระทั่งอาหารศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทำให้มนุษย์ต้องยื้อแย่งให้ได้มาตลอดหลายยุคสมัย ครั้งแรกๆ ที่มนุษยชาติรู้จักช็อกโกแลตนั้น คือราว 2 พันปีก่อนคริสตกาล เมื่อสมาชิกชนเผ่าโอลเมค (Olmecs) ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำอะแมซอนหรือแถบๆ ทวีปละตินอเมริกาในปัจจุบัน ค้นพบผลไม้มหัศจรรย์สีสันสดใสที่ด้านในมีเมล็ดคล้ายถั่วซ่อนไว้เต็มไปหมดและเมื่อนำเมล็ดของมันมาบดผสมกับน้ำดื่มก็ช่วยทำให้ตื่นเต็มตาเรียกกำลังวังชาได้อย่างดีเลิศ... 03.02.2020 Food Story