Found 5 results for Tag : เครื่องปรุง
5 ซอส DIY จากเครื่องปรุงสามัญประจำครัว     ซอสพื้นฐานในครัวเครื่องปรุงและเครื่องเทศพื้นฐาน มีประโยชน์มากกว่าแค่เหยาะใส่เมนูต่างๆ KRUA.CO ขอนำเสนอ ‘ซอส DIY’ จากการหยิบซอสเบสิกในครัวเรือนมาเติมเครื่องปรุงบวกเครื่องเทศสามัญเกิดเป็นซอสชนิดใหม่สำหรับทำอาหารหลากหลาย อาทิ น้ำมันหอย+ซีอิ๊วขาว+น้ำตาลทราย+พริกไทยป่น กลายเป็นซอสผัดผักง่ายๆ ซอสมะเขือเทศ+น้ำส้มสายชู+ซีอิ๊วขาว+น้ำตาลทราย+เกลือสมุทร+พริกไทยดำป่น กลายเป็นซอสเปรี้ยวหวานทั้งประหยัดทั้งง่ายแสนง่าย ซอสปรุงรสนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด แต่ละบ้านอาจจะมีซอสปรุงรสแปลกๆ  ตามแต่ลักษณะการรับประทานอาหารของบ้านนั้นๆ... 30.04.2019 Cooking
น้ำมัน 7 ชนิดที่คนทำอาหารควรรู้จัก น้ำมันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการปรุงอาหาร จัดอยู่ในหมวดของไขมันที่เป็นแหล่งพลังงานและมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แม้น้ำมันจะมีความสำคัญต่อร่างกายแต่การรับประทานมากจนเกินไป หรือเลือกใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจก่อให้เกิดผลเสียเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายได้เช่นกัน จึงมีความจำเป็นที่เราต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเและเลือกชนิดน้ำมันที่มีหลากหลายประเภทในท้องตลาด เพื่อนำมาปรุงอาหารได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี น้ำมันสำหรับปรุงอาหารแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ น้ำมันพืชและน้ำมันที่มาจากไขมันสัตว์ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าน้ำมันพืชต่างจากน้ำมันหมูหรือน้ำมันสัตว์ ตรงที่ให้พลังงานน้อยกว่า แต่ความจริงแล้วไม่ว่าน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ให้พลังงานต่อหน่วยน้ำหนักเท่ากัน คือ... 04.01.2019 Cooking