Found 21 results for Tag : เนื้อ
แกงมัสมั่นเนื้อ I Video & Recipe แกงไทยเชื้อสายมุสลิมตำรับนี้เข้ามาในเมืองไทยเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัด  แต่จากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานเชื่อได้ว่า แกงมัสมั่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำรับราชสำนักไทยตั้งแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เครื่องเทศแห้งเป็นจุดเด่นทำให้มัสมั่นต่างจากแกงไทยอื่นๆ วิธีการหั่นชิ้นเนื้อ การเคี่ยวเป็นเวลานานจนน้ำมันลอยหน้าบ่งชัดถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมอาหารมุสลิมอินเดีย จึงมีผู้ให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่า มีความเป็นไปได้ที่ มัสมั่น เป็นชื่อที่คนไทยเรียกเพี้ยนมาจากคำว่า Musselman มีความหมายว่าชาวมุสลิม คลิกดูสูตรแกงมัสมั่นเนื้อ — ติดตามพวกเราต่อได้ที่ ... 05.07.2018 Video