Found 17 results for Tag : แยม
แยมสายบัวอร่อยสไตล์ไทยกากใยสูง ในบรรดาพืชผักพื้นบ้านที่ผู้เขียนเห็นว่ายังมีช่องทางสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกมากคือสายบัวที่มีอยู่เต็มบึงทั่วไทย อีกทั้งบางคนไม่ได้เป็นเกษตรกรที่ปลูกผักขายด้วยซ้ำ แต่อาศัยรับจ้างเก็บสายบัวมาขาย ดังนั้นหากเราช่วยกันบริโภคสายบัวให้มากขึ้นคนรับจ้างเก็บก็จะมีรายได้มากขึ้น ‘แยมสายบัว’ ที่นำมาฝากนี้มีคุณค่าอาหารสูง เต็มไปด้วยกากใยอาหารล้วนๆ และไม่ใช่เมนูใหม่แต่ผู้เขียนเคย ‘มโน’ ไว้ร่วมสิบปีแล้วเป็นส่วนของไส้ในขนมสายบัวชีสเค้กนั่นเอง ดังที่เขียนไว้ตั้งแต่บทความตอนแรกว่า ‘ขนมไทยจงเจริญ’ นั้นนอกจากผู้เขียนจะนำขนมไทยมาดัดแปลงเพิ่มเติมให้เกิดการบริโภคหลากหลายขึ้น อีกส่วนหนึ่งก็คือการนำพืชผักไทยมาทำขนมอุดหนุนเกษตรกรไทยให้มีรายได้เฟื่องฟูในยุคเศรษฐกิจแฟ่บได้เป็นอย่างดี เมื่อกล่าวถึงสายบัวสมัยโบราณนั้นนอกจากจะนำมาแกงกับปลาทูหรือผัดกับกุ้งแล้วยังมีขนมไทยโบราณ... 17.09.2019 Cooking