Found 6 results for Tag : โควิด 19
ทำข้าวกล่องบริจาคยังไง ให้ถึงมือแบบไม่เหลือทิ้ง ในสภาวะที่ข้าวหนึ่งกล่อง อาหารหนึ่งมื้อช่วยให้คนที่กำลังลำบากได้อิ่มท้องและมีกำลังใจ หลายคนจึงอยากแบ่งปันอาหาร ทั้งสั่งทำข้าวกล่องไปบริจาคหรือร่วมสมทบทุนให้โรงครัวที่จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด สำหรับคนที่มีทั้งแรงกาย แรงใจ ทำอาหารเป็นอยู่บ้างแล้วเกิดอยากปรุงอาหารเพื่อแบ่งปันขึ้นมา การเดินดุ่มๆ หอบความตั้งใจไปพร้อมอาหารกล่องที่ปรุงมาอย่างดี คัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดี อยากให้คนได้รับกินอร่อยโดยไม่มีข้อมูลรองรับ ในบางครั้งอาหารอาจเหลือทิ้ง เน่าเสีย เพราะการช่วยเหลือแบบรถไฟชนกัน ไปกระจุกตัวในที่ที่หนึ่ง ... 29.08.2021 Food Story